Un dia a “la Ginesta”

El nostre dia a dia està organitzat en diferents blocs de temps, ben estructurats, que ajuden a crear una rutina que dona seguretat a l’infant.

9:00h a 9:30h L’arribada

És una estona de transició on arriben els infants amb la seva família i s’acomiaden d’aquesta tenint en compte com es troben. És important arribar a aquesta hora per tal que tots els nens i nenes estiguin presents a la dinàmica del “Bon Dia”.

9:30h Bon dia!

 Aquest és un moment ritual i per aquest motiu a les 9.30h tanquem les portes de “la Ginesta”. Es tracta d’un moment de reconeixement dels presents i els que no han pogut venir.

Seguidament al “Bon Dia”, fem l’assemblea amb els infants de entre 4 i 6 anys a la sala de lectura. (mentre els petits es queden fent cançons).  És un moment en el que nens/es i acompanyants comparteixen propostes, sentiments, esdeveniments personals… S’expressen i s’obren a l’altre d’una forma sincera i respectuosa. 

Expliquem les propostes a realitzar durant el dia (propostes fetes per l’adult o per l’infant). Només es realitzaran propostes exposades al grup. Si sorgeix alguna proposta espontània al llarg de la jornada es valorarà des dels acompanyants amb les criatures o el grup si és possible realitzar-la, ja que l’espai de comunicació de propostes es l’assemblea.

10:00h Esmorzar

Tot seguit, totes les nenes i nens que ho necessitin ens asseiem junts al menjador per esmorzar. Cada infant porta els àpats per menjar a “la Ginesta” de casa i allí sempre es respectarà la gana que tingui cadascú. És important que la família tingui en compte aquest moment d’esmorzar per si considera que li ha d’oferir més o menys esmorzar a casa abans de venir a l’espai.

Propostes

 L’equip pedagògic proposa una activitat diferent cada dia. Igualment, a cada sala hi ha el material necessari per al joc autònom. Aquesta proposta sempre està penjada al taulell d’anuncis des de primera hora del matí per tal que tant infants com famílies la puguin conèixer.

La proposta del dia sempre és opcional i cada nen/a decideix si vol participar-hi o no. Aquestes activitats poden ser per exemple: passejada pel tros per anar a conèixer algún arbre o planta,  activitat de psicomotricitat, música, lectura, expressió corporal…

Joc lliure

Els infants poden utilitzar i jugar amb tot el material de “la Ginesta” i també accedir lliurement a tots els espais creats per ells.

12:30h A dinar!

Ens reunim tots de nou per dinar al menjador. En totes les menjades es cuiden els habits de higiene, ordre i de relacions socials amb respecte. Després de dinar tenen estona de joc lliure fins l’hora de recollir.

13:30h Recollida

Tant adults com infants participen en la recollida dels espais i del material utilitzat durant el matí. Endrecem i ho deixem tot en ordre.

13:45h Comiat

Aquest és un altre ritual –aquest cop de tancament– on aprofitem per llegir un conte, cantar una cançó o fer un joc entre tots. És un moment d’unió entre tots en el qual el familiar que ve a recollir el nen/a està convidat a participar en cas que arribi a aquesta hora.

14:00h Arribada de les famílies

Les portes de “la Ginesta” es tornen a obrir i les famílies es poden retrobar amb els nens i nenes. Demà serà un altre dia!

Preguntes?