Projecte pedagògic

L’adult ha d’adaptar-se al nen i no al contrari. Cal que observem les iniciatives del nen per investigar el seu món, sense anticipar-nos als seus desitjos, ni interpretar tot el que l’envolta. No es tracta d’una educació anti-autoritària, sino respectuosa amb les estructures mentals i emocionals pròpies de cada infant. Sentint aquest respecte cap a ell mateix, aprendrà a respectar-se a si mateix i als demés.

Rebecca Wild
Educar para ser. Vivencias de una escuela activa

La mirada vers l’infant

Acompanyem el desenvolupament individual de cada infant, considerant-lo com un ésser únic, a través del joc com la millor eina per al descobriment, aprenentatge i construcció de la seva identitat.

A “la Ginesta” lliurem a l’infant un entorn on podrà desenvolupar la confiança necessària per seguir aprenent la resta de la seva vida, perquè sentirà que aprendre és divertit.

El temps d’aprenentatge és únic en cada infant. Quan respectem els seus temps, trobem un infant que no es precipita, que es concedeix el temps necessari per mirar, tocar, escoltar… o per simplement ser.

El fet que els infants comparteixin la mateixa edat no significa que es trobin en la mateixa etapa de desenvolupament. És per això que considerem de forma única a cada nen, respectant els seus temps i la seva etapa madurativa. Cap de les activitats que realitzem tenen un enfocament amb un criteri d’edat.

Els espais i materials

Posem a l’abast dels nens i nenes de “la Ginesta” un entorn físicament i emocionalment segur que afavoreix el seu desenvolupament integral. Un espai on es respecten necessitats tan importants com el moviment, l’exploració, la seguretat, l’afecte, la curiositat … És en aquestes condicions on apareix el joc de qualitat.

Entenem el joc com un estat anímic on l’infant viu la realitat i la fa seva, i on es donen els veritables aprenentatges emocionals, cognitius i psicomotrius.

Un dels pilars fonamentals del nostre projecte és el respecte vers la natura i el nostre entorn. Gaudim tant com podem dels nostres espais exteriors, fem petites excursions pels caminets del voltant, i procurem que els materials que utilitzem siguin amb qualitats el més naturals possibles.

L’autogestió

A “la Ginesta” apostem per potenciar l’autogestió de cada infant i que aquest pugui ser, pugui expresar-se, compartir i créixer tant de manera individual com de manera grupal dins d’un entorn on es valori la natura i el respecte.

Permetem i afavorim l’autonomia de l’infant, per a que es desenvolupi de forma competent i pugui desplegar el seu potencial.

Com adults no intervenim sobre les seves accions i decisions, per “deixar-lo ser”, posant així en pràctica la seva autonomia i autogestió.

Aquest fet, pren una dimensió encara més potent quan els infants comparteixen espai i materials amb altres iguals i dona lloc a situacions que son veritables oportunitats de creixement i aprenentatge.

El paper dels acompanyants

Un dels trets característics del nostre projecte és el paper de l’adult dins “la Ginesta”. El rol de l’acompanyant consisteix en estar present, en l’aquí i en l’ara, i supervisar el desenvolupament del dia i les activitats.

Acompanyem les emocions dels infants ajudant-los a identificar-les, a regular-les i a posar-hi nom, proporcionant afecte i seguretat, no emetent cap judici de valor sobre aquestes.

En aquest acompanyament l’adult prèn consciència de les seves pròpies emocions i valida el sentiment de l’infant sense estar contaminat pel seu propi. D’aquesta manera l’infant troba en nosaltres un mirall clar en el que veure i entendre el que li passa i facilitem així un trànsit cap a l’enteniment i la resolució dels conflictes. Expliquem els límits, les causes dels problemes, fent-ho entenedor, per facilitar la seva comprensió i assegurar-nos del seu compliment en el dia a dia de la convivència.

Observem en silenci i sense intervenir, excepte en el cas que sigui estrictament necessari.

Ratios reduïdes

Per poder dur a bon port un projecte d’aquestes característiques és imprescindible treballar amb ràtios reduïdes. La ratio amb la que treballem és de 7 infants per adult. Això ens permet tenir una atenció plena en els espais de que disposem.

Horaris

A l’espai d’educació i criança de La Ginesta, obrim les portes de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h amb la possibilitat d’acollida de 8:00 a 9:00h i de 14:00 a 15:00h.

Preguntes?